VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „„Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01). Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

Link na poziv: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371
Cilj poziva
Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Poziv obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, ovisno o potrebama MSP-ova:

Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
Vaučer za digitalni marketing
Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije
Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti
Vaučer za složena digitalna rješenja
Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati, ovisno o vrsti vaučera:

specijalizirani programe neformalnog učenja usmjereni na razvoj digitalnih vještina za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije
izrada internetskih stranica, aplikacija i e-trgovine, upravljanje društvenim mrežama
izradu strategije digitalne transformacije s akcijskim planom provedbe i metodologijom praćenja provedbe
provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera i analizu prikupljenih podataka te definiranje dodatnih poboljšanja sustava
uvođenje složenih digitalnih rješenja kojima će se omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela te jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije
Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu ovisi o vrsti vaučera te iznosi:

Vrsta vaučera Maksimalni iznos potpore
(EUR)
Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – VDV 9.990,00
Vaučer za digitalni marketing – VDM 9.990,00
Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije – VDT 9.990,00
Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti – VKO 14.500,00
Vaučer za složena digitalna rješenja – VSD 19.900,00


Rok za prijave Indikativna alokacija po roku za prijave
1. rok od 01.06. do 07.07.2023. godine 3,318,070 EUR
2. rok od 01.11. do 01.12.2023. godine 3,318,070 EUR
3. rok od 01.03. do 01.04.2024. godine 3,318,070 EUR