Počeo je drugi krug natječaja u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”.

Isključene djelatnosti:

primarna poljoprivredna proizvodnja i prerada i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda
ribarstvo i akvakultura
trgovanje ili proizvodnja proizvoda i usluga iz Uredbe o popisu robe vojne namjene
aktivnosti povezane s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda
trgovina na veliko i malo (NKD odjeljci: 45, 46, 47) (ne odnosi se na pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje proizvodne djelatnosti, kada svoje proizvode prodaju na malo sukladno čl 5. st. 1. Zakona o trgovini)
djelatnosti smještaja (NKD odjeljak: 55)
izdavačke djelatnosti (NKD odjeljak: 58)
proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (NKD odjeljak: 59)
djelatnosti emitiranja programa (NKD odjeljak: 60)
pružanje telekomunikacijskih i povezanih uslužnih djelatnosti (NKD odjeljak: 61)
informacijske uslužne djelatnosti (NKD odjeljak: 63)
financijske djelatnosti, djelatnosti osiguranja i djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) (NKD odjeljci: 64, 65, 66, 77)
djelatnosti poslovanja nekretninama (NKD odjeljak: 68)
pravne djelatnosti (NKD skupina: 69.1)
arhitektonske djelatnosti (NKD skupina: 71.11)
djelatnosti promidžbe (reklama i propaganda) (NKD skupina: 73.1)
ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (NKD odjeljak:74, osim 74.9)
djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem i bez smještaja (NKD odjeljci: 87 i 88)
kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti (NKD odjeljak: 90) o djelatnosti knjižnica, arhiva, muzeja i ostalih kulturnih djelatnosti (NKD odjeljak: 91)
djelatnosti kockanja i klađenja (NKD odjeljak: 92);
djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, financiranje osnivanja distribucijske mreže u drugim državama članicama i trećim zemljama te upravljanje takvom mrežom

Napomena: Ako poduzetnik djeluje u jednom ili više neprihvatljivih sektora ili djelatnosti, a ima i druge djelatnosti koje su prihvatljive, može ostvariti pravo na potporu na potonje sektore ili djelatnosti, uz uvjet da isključeni sektori ili aktivnosti ne ostvaruju korist od potpore dodijeljene u okviru ovog Poziva.