Provjera prihvatljivosti prijavljitelja

Odgovoriti sa "Da" ili "Ne" ili popuniti opisnu vrijednost

Neprihvatljivi prijavitelji:

 • Tvrtka djeluje u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje
 • Tvrtka djeluje u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda
 • Tvrtka ima registrirane djelatnosti usmjerene izvozu
 • Tvrtka djeluje u sektoru ribarstva i akvakulture
 • Tvrtka se bavi trgovinom, proizvodnjom ili usluživanjem robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava
 • Tvrtka se bavi aktivnostima povezanim s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda

Projektni prijedlog ne može se povezati s djelatnostima:

 • Trgovina na veliko i malo 45, 46, 47
 • Djelatnosti smještaja 55
 • Izdavačke djelatnosti 58
 • Proizvodnja filmova, programa, zvučnih zapisa i glazbe 59
 • Djelatnost emitiranja programa 60
 • Telekomunikacijske djelatnosti 61
 • Informacijske uslužne djelatnosti 63
 • Financijske djelatnosti 64, 65, 66, 77
 • Poslovanje nekretninama 68
 • Pravne djelatnosti 69.1
 • Arhitektonske djelatnosti 71.11
 • Promidžba 73.1
 • Ostale stručne, znanstvene i tehničke dn. 74, osim 74.9
 • Socijalna skrb 87, 88
 • Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 90
 • Knjižnice, arhive, muzeji 91
 • Kockanje i klađenje 92